Imigrantai nelegalūs
Gėjai nenormalūs
Negrai tinginiai
Pedikai gaidžiai

BVP auga
Kainos auga
Kiekybė auga
Bilijonieriai auga
Alkani auga
Sergantys auga
Bėgantys auga
Kenčiantys auga
Savižudžiai auga
Narkašai auga
Fašistai auga

Pomidorai plastmasiniai
Šiaudeliai mediniai
Patriotai šiaudiniai
Katalikai apsimestiniai
Vertybės pliušinės
Vaikai autistiniai
Progresas – mitas

Smegenys dega
Šiknos saulėj prakaituoja
Ekranai rasoja
Kondyškės springsta freonu
Upė skandina vokietį
Motina saulė
Žudo savo vaikus

Daugiau anglių reik!
Daugiau ličio!
Pasispyrimui iki veganinio sumušteko
Teslos dideliam ekranui
Vairuotojo ego kompresoriui

Vartok iki mirsi
Vartok nes jau miręs

Amazonė dvokia nuo CO2
Bolsonaro žarnos kemšas per lėtai
Putinas skelbia karą ugniai
Amerikiečiai lydo riebalus
ir laisto nurudusią
svajonę po langu

Nėra skiepo nuo ugnies
Nėra skiepo nuo bukumo
Nėra laiko medituot
Nėra oro kvėpuot

Daugiau vielos!
Daugiau mentų!
Daugiau ginklų!
Daugiau BVP!
Daugiau narcizų kosmose!

Arba

Išdrįsk!
Atjausk!
Mąstyk!
SUPYK!
Ant išrinktųjų su degtukais
Ant galingųjų su įstatymais
Ant turtingųjų be širdies

Sudaužyk teliką,
nes DEGAM!