„Joja, joja lietuvaičiai, neša, neša vainikaitį, / Vainiką rūtų, Vainiką rūtų!” man fotografuojant it mūras dainuoja Algimantas. Užaugęs Sibire, Išgyvenęs ir audrą, ir giedrą, savo neregiomis akimis ir šmaikščiu liežuviu vis žvitrina į aplink jį esančias moteriškosios lyties atstoves.

„Žinau, kad nuotraukose išėjau puikiai” grįždamas iš fotosesijos į savo skyrių tikina mus. Plačiai nusišypsau. Jaučiu, kad Algimantas tai regi.

Neklydo.

Šie portretai – į parodos „Ir audrą, ir giedrą” galutinę selekciją nepatekę darbai. Paroda įgyvendinta kartu su Raudonos nosys Gydytojai klounai ir Addere Care.